Kort praktisk info

Som er viktig å vite for deg i styre og idrettslag

Valgkomiteen 0:36

 

Valgbarhet 0:33

Stemmerett 2 0:39

Protokoll fra styremøte 0:37

Organisasjonsplan 0:35

Kontrollutvalg 0:50

Kjønnsfordeling 0:31

Dugnad 0:36

Barneidrett 0:33

Ansatte i idretten 0:33

Dirigent 0:41